skip to content

פרופיל

בחברת השפע שאנו חיים בה השוק התחרותי הפך לזירת קרב של ממש. מטרת כל עסק המוכר מוצר או המעניק שירות, היא לנצח את מתחריו.

ניצחון זה מושג באמצעות בידול מותגי שמתחלק לשני תחומים עיקריים:

 

1. ניהול המותג- הגדרת מהות המותג, ערכי המותג, והבטחת המותג.

2. המיתוג הויזואלי- צורתו החיצונית של המותג היוצר בידול משמעותי.

 

ברנדמאניה מתמחה במיתוג ויזואלי. 

ברנדמאניה מאמינה בגישה העיצובית ההוליסטית שטוענת, שכל עיצוב הקשור למוצר או לשירות צריך להיות בעל קו עיצובי אחיד.

קו עיצובי אחיד חשוב כדי לגבש זהות תדמיתית בעלת זכירות גבוהה, אשר בסופו של דבר גומרת להעדפת מוצר או שירות מסוייםעל פני מתחריו.

ברנדמאניה מעניקה שירות לתחום העיצוב לדפוס וכן לתחום העיצוב לאינטרנט על מרכיביהם השונים והמגוונים.

 

הסגנון העיצובי

ברנדמאניה פועלת בצפון הירוק והשקט. הירוק בעיניים וציוץ הציפורים, משחרר את היצירתיות שפורצת גבולות.

עם חשיבה קצת אחרת ויכולת התאמה גבוהה לצרכי הלקוח, ניתן להגיע למחוזות עיצוב שונים, מיוחדים ואין-סופיים. 

 

תודעת שירות גבוהה

עידן הטכנולוגיה והמידע מקטין את הצורך במגע עם אנשים, עם זאת אנשים הם אלה שעומדים מאחורי המחשבים ומכונות הענק.

ברנדמאניה מאמינה בכוח האנושי וביכולתו לשנות את העולם בו הוא מתקיים.

צורך ורצון הלקוח, ואפילו טעמו האישי, הם המרכיבים הבסיסיים והעיקריים לעיצוב מנצח.

לכן, בתחילת הדרך המשותפת מתקיימת "פגישת הקשבה", בה הלקוח משמיע את חזונו, צרכיו ורצונותיו בכל הנוגע לעסקו ולעיצוב לו נזקק.

הזמינות והגמישות של ברנדמאניה יוצרות שיתוף פעולה פורה ומהנה המוביל לעיצוב נכון, אישי ומיוחד. 

 

 

 

 

 

הצטרף לשיגעון גם ב- קישור לפייסבוק